Eerste draaijaar van Windpark Hazeldonk-West

15 februari 2024 Rebecca Duinkerken

Windpark Hazeldonk-West is in 2023 officieel in gebruik genomen. Inmiddels zit het eerste draaijaar van het windpark er op. We praten je graag bij over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Testperiode

Na de formele oplevering volgde nog een periode van uitgebreid testen en controleren, waarin nauwlettend in de gaten werd gehouden of alles naar behoren werkte.

Zijn er technisch gezien nog dingen die aangepast moeten worden? Staan alle instellingen, zoals bijvoorbeeld de slagschaduwinstellingen, wel helemaal juist? Allemaal zaken die vaak pas aan het licht komen wanneer een windmolen op volle capaciteit draait. Ook werden de eerste stappen gezet voor het implementeren van naderingsdetectie, waardoor de verlichting op de windmolens in de toekomst niet meer continu aan hoeft.

Inmiddels draaien alle windmolens van het windpark volledig zoals ze zouden moeten en wordt er dus ook volop duurzame energie opgewekt. Alle technische installaties zijn in bedrijf genomen, zodat er op afstand gekeken kan worden of alles goed loopt en hoeveel stroom de windmolens opwekken.

Opgewekte stroom in 2023

In 2023, het eerste volledige draai-jaar van de Windpark Hazeldonk-West, hebben de windmolens al meer dan 63 miljoen kilowattuur (kWh) aan groene stroom opgewekt. Dit is voldoende om ca. 24.000 huishoudens van stroom te voorzien. Een prachtige bijdrage aan een fossielvrije toekomst!

Infographic jaaropwek 2023 hazeldonk jpg

 

Het aantal huishoudens is gebaseerd op basis van een gemiddeld stroomverbruik van 2.640 kWh per huishouden. Bron: Milieu Centraal en CBS (berekening Nibud, 2024)