Windenergie A16

Artist impression cluster Hazeldonk vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert
Artist impression cluster Hazeldonk vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert

Project Energie A16: 100% duurzame energie van eigen bodem

Het windpark Hazeldonk-West is onderdeel van het project Energie A16. Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor honderd procent duurzame energie op te wekken, bij voorkeur van eigen bodem. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met de gemeenten Drimmelen, Breda, Zundert en Moerdijk het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Het doel is om aan weerszijden van de snelweg in totaal 28 windmolens te bouwen. De provincie heeft in 2017 een voorkeursalternatief vastgesteld. Bij het bepalen van de meest geschikte locaties voor de molens zijn de bewoners van het gebied betrokken door de provincie en de gemeenten. De locaties van de te realiseren windmolens is verdeeld in vijf clusters: Klaverpolder, Galder, Nieuwveer, Hazeldonk en Zonzeel.

Voor meer informatie over het project Energie A16 verwijzen wij u naar de website van de provincie Noord-Brabant: www.energiea16.nl