Burenregeling

Duurzame initiatieven
Duurzame initiatieven

De ontwikkelaars van de windmolens langs de A16 hebben in overleg met de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra’s doen voor de direct omwonenden. En dat is de Burenregeling. Voor de duur van 15 jaar stellen de ontwikkelaars een deel van de inkomsten beschikbaar aan de direct omwonenden. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen de ontwikkelaars beschikbaar via de Burenregeling, dat beheerd wordt door de organisatie van Energie A16 en de betrokken gemeenten.

Vliegwiel voor het verduurzamen eigen woning

De regeling is bedoeld direct omwonenden om woningen te verduurzamen. Denk aan isoleren, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven extra wooncomfort, zorgen voor een besparing op de energierekening en leiden in de meeste gevallen tot een verbetering van het energielabel van de woning.

Meer informatie: www.energiea16.nl/burenregeling/

Stichting WindCent  

Een belangrijke rol in de lokale energietransitie is weggelegd voor de stichtingen en wijk- en dorpsraden. Samen met de gemeenten zetten zij zich in om met de winst uit de windmolens projecten te starten langs de A16, met als doel energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Woon je in de gemeente Zundert en heb je een goed idee? Meld je dan bij de Stichting WindCent.  

Stichting WindCent stelt voor de gemeente Zundert een Lokale Energie Agenda (LEA) op. In deze agenda zijn richtingen genoemd over hoe het rendement (25%) uit de windmolens langs de A16 ingezet kan worden om de energietransitie in samenwerking met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in de gemeente Zundert te versnellen.