Het project

Bij het knooppunt Hazeldonk hebben Business Centre Treeport (BCT), Eneco en Pure Energie samen Windpark Hazeldonk-West ontwikkeld en gebouwd. Het gaat in totaal om 5 windmolens. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ruim 15 GWh per windmolen per jaar op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de energie kan opwekken voor zo'n 27.500 huishoudens*. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.

Waar staan de windmolens?

De windmolens van windpark Hazeldonk-West staan in een rij-opstelling aan de westzijde van de A16.

HazW kaart locaties

Windpark in cijfers

Aantal 5
Ashoogte 135 meter  
Rotordiameter 149 meter
Tiphoogte 209,5 meter
Geschatte opbrengst   ca. 15 GWh per turbine

 

Artist impression windpark Hazeldonk West vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert
Artist impression windpark Hazeldonk West vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert

*Uitgaande van gemiddeld elektriciteitsverbruik van 2.730 kWh (Bron: Statline – Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2019 (cbs.nl)