Het project

Bouwplaats bij een windturbine
Bouwplaats bij een windturbine

Bij het knooppunt Hazeldonk werken Business Centre Treeport (BCT), Eneco en Pure Energie samen aan de ontwikkeling en bouw van windpark Hazeldonk. Het gaat in totaal om 5 windmolens. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. De windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ruim 15,5 miljoen kWh per windmolen per jaar op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de energie kan opwekken voor ruim 25.000 huishoudens. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.

Waar komen de windmolens?

De windmolens in het windpark Hazeldonk-West komen in een rij-opstelling aan de westzijde van de A16.

Locatie 5 windmolens Hazeldonk West

Blauw: Bestaande windmolens 
Rood: Nieuwe windmolens

Windpark in cijfers

Aantal 5
Ashoogte* 100 – 145 meter  
Rotordiameter* 100 – 150 meter
Tiphoogte*  maximaal 210 meter
Geschatte opbrengst   15,5 MWh per turbine

 
* Binnen de bandbreedte van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen moeten de initiatiefnemers nog een keuze maken in het definitief te realiseren windmolentype.

Artist impression windpark Hazeldonk West vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert
Artist impression windpark Hazeldonk West vanaf de Waaijenbergstraat in Zundert