Privacy statement

Privacyverklaring Windpark Hazeldonk-West

Als initiatiefnemers van Windpark Hazeldonk-West vinden wij het belangrijk om de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het windpark. Van iedereen die zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en excursies verzamelen wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarvoor deze worden gebruikt en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens slaan wij op?
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief over dit windpark, dan slaan wij alleen jouw e-mailadres op in onze database. Andere persoonsgegevens vragen wij niet van je bij het aanmelden voor deze nieuwsbrief en verzamelen wij ook niet actief.

Als je je aanmeldt voor een excursie naar dit windpark, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we jouw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om met je te communiceren. Wij kunnen de persoonsgegevens van je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Organisatie;

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, voegen wij jouw e-mailadres toe aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief over dit windpark. Als wij een nieuwsbrief verspreiden, gebruiken wij deze verzendlijst en krijg je dus ook per e-mail de nieuwsbrief over dit windpark.

Als je je aanmeldt voor een excursie, voegen wij jouw persoonsgegevens toe aan de presentielijst voor de excursie naar dit windpark. Wij gebruiken deze presentielijst om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze excursie uit te kunnen voeren.

Wat betekent ‘op de hoogte houden over dit windpark’?
Wij willen de omgeving en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen over dit windpark. Dat betekent dat wij nieuwsbrieven versturen over de ontwikkeling, de bouw, de exploitatie en het beheer van het windpark en de sloop van het windpark. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de (financiële) participatiemogelijkheden voor de omgeving en andere betrokkenen van het windpark. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn waarin wordt gemeld dat het via een energiecoöperatie mogelijk is om te participeren in het windpark en dat daar informatie over wordt gegeven. Dit kan ook betekenen dat via de nieuwsbrief een prospectus wordt gedeeld over financiële participatie via de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat er via de nieuwsbrief aanbiedingen worden gedaan voor obligaties in het windpark of dat informatie over een gebieds-, omgevings- of ander soortgelijk fonds wordt gedeeld. De nieuwsbrief heeft altijd betrekking op dit windpark.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren jouw e-mailadres voor het inschrijven van de nieuwsbrief tot het moment dat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Het is mogelijk dat dit windpark aan het einde van de technische levensduur komt, de windmolens worden gesloopt en dat er nieuwe windmolens voor in de plaats komen in hetzelfde gebied. Ook in een dergelijk scenario willen wij de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. Daarom bewaren wij jouw e-mailadres tot het moment dat je je uitschrijft.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem waar alleen medewerkers die betrokken zijn bij dit windpark bij kunnen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan anderen.

Hoe kun je je persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen?
Als je je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, dan worden jouw persoonsgegevens uit onze database verwijderd. Je kunt je uitschrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Je kunt ook een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens sturen naar info@windparkhazeldonk-west.nl

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen via: info@windparkhazeldonk-west.nl

 

Google Analytics
Deze website bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. Pure Energie heeft hier geen invloed op. Pure Energie heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen op servers in Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de gegevens worden niet langer dan 14 maanden in het programma bewaard. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google.