De heiwerkzaamheden zijn afgerond. Nu worden de fundaties verder gebouwd.

 

Voor een kaartje met de locaties van de windmolens zie deze pagina.

Kaartje transportroute

20220204 tijdelijke transportroute HazeldonkW E3

 

Locaties windturbines

HazW kaart locaties